< Terug naar vorige pagina

Project

Invloed van (verwerkt) rood vlees op colonkanker: een nieuwe in vitro benadering (3F006117)

Vlees is een waardevolle bron van nutriënten. Desalniettemin hebben epidemiologische studies aangetoond dat rood vlees en verwerkte vleeswaren een rol spelen in de ontwikkeling van colonkanker. Bijgevolg heeft de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen opgesteld om de consumptie van rood (verwerkt) vlees in te perken. De mechanismes achter dit effect blijven onvolledig uitgeklaard. Vooral de impact van de micro-omgeving binnenin het colon op latere stadia van colonkankerontwikkeling is nog weinig bestudeerd. In dit project zullen nieuwe benaderingen op basis van celcultuur ontwikkeld worden om de impact van de colonomgeving op de initiatie en vooral progressie van colonkanker te onderzoeken. Deze colon micro-omgeving zal gesimuleerd worden via in vitro intestinale vleesvertering. Eerst zullen we trachten organoïden te vormen vanuit cryptecellen die geïsoleerd zullen worden uit humane intestinale biopsieën. De organoïden, en in parallel de bestaande intestinale cellijnen, zullen behandeld worden met verteringsmetabolieten van rood/verwerkt vlees voor een lange termijn, met als doel te focussen op kankerprogressie. DNA-schade en -adductvorming zullen opgevolgd worden met behulp van microscopische en analytische technieken. De veranderingen in celfenotype zullen gekarakteriseerd worden door online cellulaire beeldvorming, moleculaire technieken en LC-MS/MS-gebaseerde metabolomics. Nadien zal een in vivo validatie plaatsvinden, waarbij een selectie van cellen geïnjecteerd wordt in nu/nu muizen om het tumorvormend potentieel en metastase te bestuderen. Tegelijkertijd zullen de muizen gevoed worden met een dieet op basis van ofwel wit vlees ofwel rood/verwerkt vlees, om synergistische effecten na te gaan. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen leiden tot gezondere vlees-gebaseerde voedingsmiddelen en meer solide aanbevelingen.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:Lange termijn blootstelling, Verteringsmetabolieten, Cel-gebaseerde modellen, Rood (verwerkt) vlees, Colonkanker
Disciplines:Medische biochemie en metabolisme, Oncologie, Andere chemie, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Algemene biologie, Biochemie en metabolisme, Morfologische wetenschappen, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Sociaal-medische wetenschappen, Evolutie biologie