< Terug naar vorige pagina

Project

Invloed van acute en verlengde kritieke ziekte op cholesterol beschikbaarheid in relatie tot de klinische uitkomst.

Kritieke ziekte is elke acute, levensbedreigende toestand voor dewelke het lichaam intensieve mechanische of farmacologische ondersteuning nodig heeft om te kunnen overleven. De meeste patiënten hebben slechts enkele dagen intensieve zorgen nodig, maar 5-10% van de patiënten verblijven langdurig op de intensieve zorgenafdeling. Deze patiënten hebben een verhoogd risico op meervoudig orgaanfalen, secundaire infecties, de ontwikkeling van spierzwakte en een onderdrukte bijnierfunctie. Een beter begrip van de onderliggende mechanismes betrokken bij een vertraagd herstel of de ontwikkeling van complicaties is duidelijk nodig om de klinische uitkomst te verbeteren. Een typisch kenmerk van kritieke ziekte is de onmiddellijke en langdurige daling in circulerend cholesterol. Hoewel de ernst van de hypocholesterolemia sterk geassocieerd is een slechte klinische uitkomst, is de achterliggende patofysiologie slechts gedeeltelijk gekend. Met dit project willen we de mechanismes achter deze hypocholesterolemia uitklaren omdat wij stellen dat deze veranderen van de acute naar de verlengde fase van kritieke ziekte. Bovendien stellen we dat de langdurige lage cholesterol beschikbaarheid schadelijke functionele gevolgen heeft specifiek voor de skeletspier en de bijniercortex. We zullen onze hypotheses testen in 4 dierstudies en 3 humane studies.

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:critical illness, cholesterol, metabolism
Disciplines:Endocrinologie, Medisch intensieve zorgen, Chirurgische intensieve zorgen