< Terug naar vorige pagina

Project

International Early Learning and Child Well-being Study 2024 in Vlaanderen. (IELS)

Het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&-E) en het Instituut voor Kind en Jeugd (L-C&Y), beiden KU Leuven, bundelen hun ervaring en inhoudelijke en methodologische expertise om de Vlaamse deelname aan de International Early Learning and Child Well-Being Study (IELS) in 2024 uit te voeren. IELS2024 is een internationaal grootschalig vergelijkend onderzoek dat focust op vijfjarigen. Meer specifiek focust de studie op die aspecten van leren en ontwikkelen die voorspellend zijn voor de latere schoolse uitkomsten van leerlingen alsook voor hun algemeen welbevinden. Zo worden onder meer ontluikende gecijferdheid, ontluikende geletterdheid, zelfregulering en sociaal-emotionele vaardigheden gemeten. Tijdens de eerste fase van het project staat het consortium in voor een optimale aanvulling van de internationale instrumenten, een correcte opvolging van de internationale richtlijnen en het maximaliseren van de respons. Tijdens de tweede fase volgt een uitgebreide rapportering over de vroege geletterdheid en gecijferdheid, de zelfregulering en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 5-jarigen in Vlaanderen met aandacht voor (relaties met) factoren op het niveau van gezin, leerkracht en school. In samenwerking met PXL vergroten verschillende initiatieven voor kennisdeling de relevantie voor beleid en praktijk.

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:education
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie, Educatieve en schoolbegeleiding, Taalcurriculum en -pedagogiek, Curriculum en pedagogiek van wiskunde en rekenvaardigheid, Voorschoolse educatie en kleuteronderwijs, Vergelijkend en internationaal onderwijs