< Terug naar vorige pagina

Project

Internationaal universitair partnership voor het opzetten van postgraduaatsprogramma's in Ethiopië

Doelstellingen :

  • verbeteren van de kwaliteit en relevantie van postgraduaatsonderwijs op master- en doctoraatsniveau in een aantal ingenieurs- en technologiedisciplines zodat Ethiopië zijn eigen ingenieurs kan opleiden op een duurzame wijze
  • tot stand brengen van een hoogopgeleid kader van kwaliteitsvolle academici die een voortrekkersrol kunnen spelen bij de verdere uitbouw van de onderwijskwaliteit van postgraduaatsprogramma's in engineering en technologie in Ethiopië

Betrokken ingenieursdisciplines :    

  • Materials & Manufacturing Engineering
  • Process (Chemical) Engineering
  • Post-Harvest Technology
  • Textile Production
  • Production Engineering & Management
  • Control and Instrumentation Engineering
  • Software Engineering
  • Communication Engineering and Networking
Datum:23 nov 2015  →  15 nov 2017
Trefwoorden:Ethiopië, postgraduaatsprogramma's
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie, Communicatie, Communicatietechnologie, Productietechnieken, Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Productontwikkeling, Elektrische energietechniek, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Keramische en glasmaterialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Halfgeleidermaterialen, Andere materiaaltechnologie, Sensoren, biosensoren en slimme sensoren, Andere elektrotechniek en elektronica, Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen, Thermodynamica, Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie