< Terug naar vorige pagina

Project

Interacties tussen ecologische en evolutionaire processen in metagemeenschappen langsheen een subcontinentale klimaatsgradiënt.

De vaststelling dat genetische variatie en evolutie binnen één soort de eigenschappen van gemeenschappen kan beïnvloeden en vice versa, dat de gemeenschapscontext evolutionaire processen kan beïnvloeden, heeft aanleiding gegeven tot een synthese tussen de ecologie en de evolutionaire biologie. In dit project onderzoek ik convergenties en potentiële interacties tussen patronen van neutrale en adaptieve kenmerkvariatie op (meta)populatieniveau bij een dominante competitor en patronen in de structuur van de corresponderende metagemeenschappen in een uniek modelsysteem: een set van tijdelijke rotspoelclusters langsheen een 1300 km latitudinale klimaatsgradient in Australië. Ik zal een genoom scan analyse gebruiken om adaptieve genetische variatie te detecteren gerelateerd aan klimaat en een geïntegreerd multivariaat kader gebruiken om de covariatie tussen (neutrale) genetische variatie, morfologische en adaptieve kenmerkvariatie en variatie in de biotische omgeving (competitie, predatie; metagemeenschapsniveau), klimaat (neerslag, temperatuur), cluster grootte en ruimtelijke variabelen (isolatie, positie in de gradient) te analyseren. Door zijn schaal en omwille van het geïntegreerd karakter betrekt dit project een unieke positie die de mogelijkheid schept om de link te onderzoeken tussen lokale metagemeenschapsprocessen en biogeografie en tussen metapopulatie ecologie en fylogeografie, lokale adaptatie en soortvormingsprocessen.
Datum:1 okt 2010 →  30 sep 2013
Trefwoorden:Metacommunity ecology, Metapopulation ecology, Climate, Local adaptation, Genome scan, Rock pools, Fairy shrimp
Disciplines:Dierkundige biologie