< Terug naar vorige pagina

Project

Interacties tussen ecologische en evolutionaire processen in metagemeenschappen langsheen een sub continentale klimaatsgradiënt.

Met dit project wil ik verder bouwen op de resultaten van mijn doctoraalstudie waarin ik interacties tussen metapopulatie en metagemeenschapsstructuur heb onderzoch op lokale schaal in één poelcluster. Nu wil ik nagaan in welke mate dezelfde concepten ook werkzaam zijn op veel grotere schaal en hoe die eventueel variëren volgens een omgevingsgradiënt. Concreet wil ik convergenties onderzoeken in patronen van (genetische en morfologische) variatie op het niveau van (meta)populaties van een modelsoort en patronen van variatie in de structuur van de corresponderende (meta)gemeenschappen in clusters van tijdelijke rotspoelen langsheen een klimaatgradiënt in West-Australië. Specifieke vraagstellingen hierbij zijn: 1. Wat is het patroon van genetische variatie binnen en tussen lokale en regionale populaties van een Anostraca modelsoort (Branchinella longirostris, Crustacea: Branchiopoda) in rotspoelclusters langsheen de klimaatgradiënt? 2. In welke mate zijn de patronen van intra- en interpopulatie genetische diversiteit in de Anostraca modelsoort convergent met deze van soortendiversiteit binnen en tussen de (meta)gemeenschappen waar ze deel van uit maakt? 3. Wat is het relatieve belang van de ruimtelijke (positie in gradiënt, aantal patches, connectiviteit, isolatie) en omgevingsfactoren (hydroperiode, waterkwaliteit, lokale biotische kenmerken) in het bepalen van de structuur van de metagemeenschappen en metapopulaties op verschillende ruimtelijke schalen (volledige gradiënt, regionale habitatclusters).
Datum:1 okt 2009 →  6 okt 2010
Trefwoorden:Sub continental climate