< Terug naar vorige pagina

Project

Intensieve Thuisbehandeling Bij Patiënten met Chronische Dysfagie na Radiotherapie in het kader van Hoofd-halskanker

Chronische dysfagie na radiotherapie, veroorzaakt door persisterende weefselfibrose en spieratrofie, is één van de meest ernstige complicaties bij patiënten met hoofd-halskanker. Hoewel men internationaal erkent dat er nood is aan evidence-based onderzoek bij deze populatie, blijken studies binnen dit domein schaars en heterogeen en blijft de klinische implementatie bijgevolg beperkt. Het doel van deze studie is om de effectiviteit van innovatieve therapiemethoden te vergelijken. Patiënten met chronische dysfagie na radiotherapie zullen via randomisatie verdeeld worden in drie groepen. Groep 1 zal gedurende 8 weken oefenen op het versterken van de orale, laryngale en faryngale musculatuur. Bij groep 2 vindt deze krachttraining gedurende 4 weken plaats, gevolgd door 4 weken intensieve functionele slikrevalidatie. Groep 3 doorloopt hetzelfde oefenschema als groep 2 in combinatie met niet invasieve hersenstimulatie. De behandeling zal plaatsvinden aan huis onder toezicht van een gediplomeerd logopedist. De effectiviteit van de behandelmethodes zal beoordeeld worden aan de hand van veranderingen in per orale intake, kwaliteit van leven, spierkracht en slikfunctie. Om klinische implementatie van de therapiemethodes mogelijk te maken dienen deze patiëntgericht te zijn. Bijgevolg zal er eerst een dummy run gebeuren om patiëntgerichte parameters, zoals de mate van therapietrouw en de ervaringen van de patiënt, te evalueren.Er wordt verwacht dat deze studie de klinische implementatie van evidence-based patiëntgerichte zorg zal bevorderen. Bijgevolg zal er veel aandacht besteed worden aan de verspreiding van de studie en de studieresultaten naar professionele zorgverleners en patiënten.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Dysphagia, Chronic Radiation Associated Dysphagia, Head and Neck Cancer, Radiation Associated Dysphagia
Disciplines:Spraak- en taaltherapie
Project type:PhD project