< Terug naar vorige pagina

Project

Intelligente neurale systemen als geïntegreerde erfgoedinstrumenten (INSIGHT).

Het INSIGHT-project zet in op de toepassing van geautomatiseerde algoritmes uit het domein van de artificiële intelligentie om culturele erfgoedinstellingen te ondersteunen bij hun lopende digitalisatie-initiatieven en het beheer van hun snel groeiende digitale collecties. We focussen op de recente vooruitgang in machine-gebaseerd leren, waar de toepassing van diepe neurale netwerken tot belangrijke doorbraken heeft geleid in natuurlijke taalverwerking en computationele perceptie-studies. We gaan na hoe geavanceerde algoritmes kunnen gebruikt worden om op (semi-automatische wijze) digitale objecten te beschrijven en te catalogeren, in het bijzonder deze waarvoor geen of slechts nauwelijks metadata beschikbaar zijn. Dit project plaatst de collecties van twee federale museumclusters te Brussel centraal (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) en neemt zich voor hun digitale collecties klaar te maken om opgenomen te worden in Europeana.
Datum:15 dec 2016 →  Heden
Trefwoorden:ERFGOED, DIGITALE MENSWETENSCHAPPEN, ARTIFICIËLE NEURALE NETWERKEN, LINGUÏSTISCHE INGENIEURSWETENSCHAPPEN
Disciplines:Artificiële intelligentie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Kunststudies en -wetenschappen, Conservatie-restauratiewetenschappen
Project type:Samenwerkingsproject