< Terug naar vorige pagina

Project

Integratie van Multi-Terminal VSC HVDC verbindingen in vermaasde netten.

Het beleid van de Europese Unie inzake energiebevoorrading streeft naareen energiemix waarbij zowel competitiviteit, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid centraal staan.  Eén van de meest opvallende gevolgenvan dit beleid is de sterke toename van hernieuwbare energiebronnen in de energiebevoorrading. De toekomstige netwerkinvesteringen die nodig zijn om de verwachte hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in het transmissienet te integreren, gaan een stap verder dan het gebruik van voorhanden zijnde technologische oplossingen: met het oog op de integratie van windenergie op zee, wordt er verwacht dat er in de komende decennia een  transmissienetwerk in de Noordzee gebouwd zal worden, dat daarna gradueel uitgebreid kan worden tot een zogenaamd Europees supergrid, dat wind- en zonne-energie integreert met de vraag op het Europese vasteland. Voltage Source Converter High Voltage Direct Current (VSC HVDC) technologie, oftewel  gelijkstroomtransmissie met spanningstussenkringomvormers, wordt naar voren geschoven als de technologie bij uitstek om ditnetwerk te bouwen.

Eén van de uitdagingen bij het aanwenden van deze technologie is de controle van de spanning in het gelijkstroomnet in noodsituaties, bijvoorbeeld na een uitval van één van de omvormers. Het werk in deze thesis behelst de modellering en controle van VSC HVDC technologie in een vermaasd gelijkstroomnetwerk. De ontwikkelde modellen laten toe om de interactie met het bestaande transmissienet te onderzoeken. De voornaamste bijdragen van dit werk zijn een gedetailleerde vergelijking van verschillende strategieën om de gelijkspanning te regelen, de ontwikkeling van gedetailleerde modellen in evenwichts- en dynamisch bedrijf, alsook de ontwikkeling van een op Matlab-gebaseerde openbronsoftware, nl. MatACDC. Deze software laat toe de invloed van deze spanningscontrole op de vermogenstromen in zowel het gelijkstroom- als wisselstroomnet te bepalen. Verder worden ook de impact van deze spanningscontrole opde transiënte stabiliteit van het wisselstroomnet en de invloed van de lay-out van het gelijkstroomnetwerk onderzocht.
Datum:1 okt 2008 →  30 sep 2013
Trefwoorden:Meshed grids
Disciplines:Modellering, Multimediaverwerking, Elektrische energietechniek, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek
Project type:PhD project