< Terug naar vorige pagina

Project

Inschatting van het risco van SARS-Cov-2 infectie op zwangerschap en als mogelijke oorzaak van congenitale afwijkingen

Sinds december 2019 verspreidt het SARS-Cov-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt zich wereldwijd. De mortaliteit is het hoogste bij ouderen en mensen in hun 
reproductieve jaren hebben meestal weinig of geen symptomen. Op dit ogenblik zijn er weinig gegevensover SARS-CoV-2 infectie gedurende de zwangerschap. Een infectie tijdens de laatste fase van het derde trimester van de zwangerschap blijkt geen nadelige gevolgen te hebben. In een recente studie echter werden maternale en neonatale complicaties gerapporteerd wanneer de infectie optreedt tijdens de vroege fase van het derde trimester. Er is heel weinig gekend over de de gevolgen van 
SARS-Cov-2 infectie tijdens het eerste en het tweede  trimester van de zwangerschap.
Tenslotte is verticale transmissie van SARS-CoV-2 tijdens de zwangerschap controversieel. Het doel van dit project is te onderzoeken of (i) verticale transmissie van SARS-CoV-2 optreedt tijdens de embryogenese, en (ii) of/hoe dit schade kan berokkenen aan de embryo's in hun ontwikkeling. We doen onderzoek naar de vatbaarheid van menselijke eicellen en embryo's voor SARS-CoV-2 infectie en de impact daarvan op de embryonale ontwikkeling in vitro. Daarnaast willen we verticale transmissie en de gevolgen van SARS-CoV-2 infectie op de embryogenese onderzoeken in een hamstermodel in vivo. In dit diermodel proberen we ook de verticale transmissie te verhinderen d.m.v. vaccinatie of passieve transfer van serum.
 

Datum:1 nov 2020 →  31 okt 2021
Trefwoorden:Sars-Cov-2 infection, Vertical transmission, Pregnancy, Embryogenesis, Congenital malformations
Disciplines:Ontwikkelingsbiologie, Embryologie, Virologie