< Terug naar vorige pagina

Project

Inschatting van het risco van SARS-Cov-2 infectie op zwangerschap en als mogelijke oorzaak van congenitale afwijkingen (FWOAL985)

Sinds december 2019 verspreidt het SARS-Cov-2 virus dat COVID19 veroorzaakt zich wereldwijd. De mortaliteit is het hoogste bij
ouderen en mensen in hun reproductieve jaren hebben meestal
weinig of geen symptomen. Op dit ogenblik zijn er weinig gegevens
over SARS-CoV-2 infectie gedurende de zwangerschap. Een infectie
tijdens de laatste fase van het derde trimester van de zwangerschap
blijkt geen nadelige gevolgen te hebben. In een recente studie echter
werden maternale en neonatale complicaties gerapporteerd wanneer
de infectie optreedt tijdens de vroege fase van het derde trimester. Er
is heel weinig gekend over de de gevolgen van SARS-Cov-2 infectie
tijdens het eerste en het tweede trimester van de zwangerschap.
Tenslotte is verticale transmissie van SARS-CoV-2 tijdens de
zwangerschap controversieel. Het doel van dit project is te
onderzoeken of (i) verticale transmissie van SARS-CoV-2 optreedt
tijdens de embryogenese, en (ii) of/hoe dit schade kan berokkenen
aan de embryo’s in hun ontwikkeling. We doen onderzoek naar de
vatbaarheid van menselijke eicellen en embryos voor SARS-CoV-2
infectie en het impact daarvan op de embryonale ontwikkeling in
vitro. Daarnaast willen we verticale transmissie en de gevolgen van
SARS-CoV-2 infectie op de embryogenese onderzoeken in een
hamster model in vivo. In dit diermodel proberen we ook de verticale
transmissie te verhinderen dmv. vaccinatie of passieve transfer van
serum.
Datum:1 nov 2020 →  31 okt 2021
Trefwoorden:Sars-Cov-2-infectie, Verticale transmissie, Zwangerschap, Embryogenese, Aangeboren afwijkingen
Disciplines:Ontwikkelingsbiologie, Embryologie, Virologie