< Terug naar vorige pagina

Project

Ingeburgerde boomsoorten integreren in het sociaal-ecologisch systeem bos op droge zandgronden

In dit project onderzoeken we de mogelijkheid om de integratie van ingeburgerde boomsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Amerikaanse eik (Quercus rubra), in het sociaalecologisch systeem bos op Vlaamse en Nederlandse zandgronden te bevorderen. Wij beogen hiermee het inzicht te vergroten hoe menselijk gedrag in het sociaalecologisch systeem bos veranderd kan worden. Tevens willen wij hiermee bosecologisch en –beheerstechnisch onderzoek naar de integratie van ingeburgerde soorten stimuleren.

Wij stellen ons de vraag hoe de hegemoniale discours, het bestrijden van niet meer te elimineren exotische boomsoorten in bossen op zandgronden, doorbroken kan  zodanig dat bosbeheerders deze boomsoorten kunnen integreren in hun regulier beheer. Door middel van een transdisciplinair onderzoek lokaliseren en beïnvloeden we de kantelmomenten in de omgang met ingeburgerde boomsoorten in het sociaalecologisch systeem zodanig dat bosbeheerders over kunnen gaan tot integratie van deze boomsoorten. Als resultaat van dit project verwachten we: 

1. Ruimte voor bosbeheerders om ingeburgerde boomsoorten als volwaardige doelsoorten in het bosbeheer te beschouwen.

2. Bosbeheerstrategieën om ingeburgerde boomsoorten in het bosbeheer te integreren.

3. Kennis hoe veranderingsprocessen in het sociaalecologisch systeem bos verlopen.

4. Inzicht in de rol van hegemonie en macht bij instandhoudings- en veranderingsprocessen in het sociaal ecologisch systeem bos.

Datum:24 aug 2016  →  Heden
Trefwoorden:Anthropocene, biodiversity, ecosystem services, exotic tree species, forest ecology, forestry, hegemony, novel ecosystems, power, social-ecological systems, social change, transition.
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei
Project type:PhD project