< Terug naar vorige pagina

Project

Inactiveringsmechanismsen van radiofrequentiepasteurisatie voor de conservering van voedsel

Voedselbehandeling met radiofrequentie (RF) is een nieuwe thermische technologie die resulteert in betere productkwaliteit en behandelingsefficiënties in vergelijking met traditionele thermische methodes. De kennis betreffende RF pasteurisatie is echter ontoereikend op het gebied van de specifieke inactiveringsmechanismen van de techniek. Dit is te wijten aan het exclusief uitvoeren van RF pasteurisatiestudies in echte voedselproducten. Daarom zullen wij artificiële modelsystemen en een kleinschalige opstelling gebruiken om fundamentele kennis over RF pasteurisatie te vergaren. Ons onderzoek zal bestaan uit drie delen. Eerst zullen we het directe effect van RF op de bacteriële cellen karakteriseren door te focussen op drie verschillende inactivativeringsmechanismen: nl. het effect op (i) de celmorphologie, (ii) het (buitenste) celmembraan en (iii) het DNA. We zullen ook onderzoeken of een deel van de inactivering bereikt is door nietthermische effecten. Ten tweede zullen we de (beschermende) effecten veroorzaakt door verschillende, aan voedselmicrostructuur gerelateerde, aspecten identificeren en kwantificeren, zowel op een macroscopische en microscopische schaal. Ten slotte zullen we het gedrag karakteriseren van de cellen die resistent zijn tegen de RF behandelingen. De fundamentele resultaten van dit project zullen leiden tot de ontwikkeling van effectievere RF behandelingstechnieken.  

 

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Radio frequency processing, Inactivation mechanisms, Food microstructure
Disciplines:Voedseltechnologie, Voedselmicrobiologie, Modellering, simulatie en optimalisatie, Voedselverpakking, -conservering en -veiligheid