< Terug naar vorige pagina

Project

Inactivatie van voedselpathogenen in vismodelsystemen door middel van radiofrequentie

Desondanks de vele initiatieven van de voedingsindustrie worden jaarlijks grote aantallen voedselvergiftigingen gerapporteerd. Om de voedselveiligheid beter te garanderen, is er daarom een verhoogde interesse in nieuwe voedselverwerkingstechnieken. In dat opzicht is radio frequentie (RF) een thermische verwerkingstechnologie die al toegepast wordt in de voedingsindustrie (bv. blancheren, ontdooien). De kennis omtrent het gebruik van de techniek voor voedselveiligheidsdoeleinden (bv. pasteurisatie of sterilisatie) is echter nog beperkt. In deze doctoraatsthesis zal onderzocht worden of het mogelijk is de voedselveiligheid van visproducten te verbeteren. De inactivatie van pathogenen in vis-modelsystemen door RF zal in detail onderzocht worden en predictieve modellen zullen ontwikkeld worden. Het doel is om de inactivatiemechanismen van RF bij verschillende experimentele condities volledig te begrijpen. Dit zal bijdragen aan de productie van veilige voedingsproducten van hoge kwaliteit. 

Datum:22 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:Radio Frequency, Microbiology
Disciplines:Voedselmicrobiologie
Project type:PhD project