< Terug naar vorige pagina

Project

Implementatie van beloftevolle niet-modelorganismen voor microbiële synthetische biologie - POSSIBL (POSSIBL)

Synthetische biologie is een nieuwe discipline in de biotechnologie waarbij biologische systemen (bv. metabole reactiewegen) helemaal de novo gemaakt worden. De technologie vindt reeds toepassingen voor de duurzame productie van geneesmiddelen, biobrandstoffen, enzymen, aromastoffen en bioplastics. Synthetische circuits worden hoofdzakelijk gemaakt in modelorganismen zoals E. coli en gist, omdat de biotechnologische toolbox voor deze organismen beschikbaar is. Deze modelsystemen zijn echter niet ideaal voor industriële of medische toepassingen. In dit project zal op een ethische manier een nieuwe toolbox ontworpen worden die het gebruik van superieure, niet-standaard
microben mogelijk maakt. Het project zorgt voor een doorbraak in de efficiëntie van synthetische biologie, alsook voor een strategisch consortium dat de competitieve positionering van de Vlaamse biotechnologie verzekert.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Ethiek in de biotechnologie, Archaea, Melkzuurbacteriën, Synthetische biologie, Microbiële virussen, Gist
Disciplines:Bio-informatica en computationele biologie niet elders geclassificeerd, Biodiscovery, Microbiologie niet elders geclassificeerd, Ethiek van technologie