< Terug naar vorige pagina

Project

Impact van geïntegreerde zorgprojecten op transitionele zorg

Het doctoraatsproject maakt deel uit van het TRANS SENIOR innovatieve opleidingsnetwerk, gefinancierd in het kader van Horizon 2020. TRANS SENIOR heeft tot doel innovatieve zorgmodellen te evalueren om de kwaliteit van zorgtransities te verbeteren, en om strategieën te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de uitdagingen binnen Europese gezondheidszorgsystem. Het onderzoek bestudeert de impact van Geïntegreerde Zorg Projecten (GZP) voor de oudere bevolking door het volgen van het Belgische hervormingsplan voor de gezondheidszorg, het “Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid' (Integreo, https://www.integreo.be/nl). Integreo beoogt een verandering in het Belgische gezondheidszorgsysteem te verwezenlijken om te komen tot meer en betere integratie van de gezondheids- en welzijnszorg. Hiervoor werden 12 GZPs geselecteerd om geïntegreerde zorg te implementeren en vier doelstellingen te verwezenlijken:(i) de gezondheid van de bevolking te verbeteren in het algemeen, en van de chronisch zieken in het bijzonder; (ii) de kwaliteit van de zorg te verbeteren (toegankelijkheid, evidence-based,…) (iii) de toegewezen middelen efficiënter gebruiken (betere zorg aanbieden met de geïnvesteerde middelen - duurzaamheid van het financieringssysteem van de zorg); (iv) verhoogde jobsatisfactie bij de hulpverleners. De externe wetenschappelijke evaluatie wordt uitgevoerd door zes Belgische universiteiten, verenigd in het FAITH consortium (Federated Consortium for the Appraisal of Integrated Teams in Health in Belgium). De missie van Faith is het ondersteunen en evalueren van zowel het globale Integreo project als de individuele GZP. Het doctoraatsproject is ingebed binnen FAITH en zal zich richten op de effecten van de GZP op transitie van zorg van oudere mensen tussen diverse zorgsettings en zo de overkoepelende TRANS SENIOR-doelstelling ondersteunen.

Datum:15 apr 2019  →  Heden
Trefwoorden:integrated care, care transitions, elderly
Disciplines:Ouderenzorg
Project type:PhD project