< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie van ziektegenen via next-generation sequencing

Next-generation sequencing (NGS) is een revolutionaire techniek voor de identificatie van ziekteveroorzakende genen. In dit project beogen we de ziekteveroorzakende genen te identificeren in 2 families met autosomaal recessieve niet syndromale doofheid, waarin reeds een kandidaat regio werd gelokaliseerd via koppelingsanalyse. Om tot een succesvolle genidentificatie te komen zal via NGS een grondige screening van deze regio's gebeuren.
Datum:1 jan 2011  →  31 dec 2012
Trefwoorden:MUTATIE-ANALYSE, DNA SEQUENCING, GENETISCHE DOOFHEID
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Otorhinolaryngologie, Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen