< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie van moleculaire mechanismen verantwoordelijk voor de effecten van ethanol op eukaryote genoom instabiliteit

Van alle kankergevallen wereldwijd is rond 6% geassocieerd met alcoholverbruik. Het risico op bijvoorbeeld hoofd- en nektumoren neemt sterk toe met een toenemende alcoholconsumptie. Hoewel alcoholverbruik naar schatting de oorzaak is van 800.000 kankergevallen wereldwijd, zijn de exacte mechanismen waarop ethanol tumorigenese beïnvloedt nog niet volledig begrepen. Dit impliceert ook dat er weinig geweten is over mogelijke moleculaire mechanismen waarop therapieën kunnen inwerken om deze alcohol-geassocieerde kankers te elimineren. In feite ontbreekt een gedetailleerde karakterisatie van de effecten van ethanol in zoogdiercellen.

In dit project zal een diepgaande studie gebeuren van de effecten van ethanol op de eukaryote genoomstabiliteit. Om dit te kunnen bestuderen, zal een stapsgewijze aanpak met verschillende experimentele systemen gebruikt worden. Dit zal toelaten om moleculaire mechanismen die betrokken zijn in het carcinogene effect van ethanol te identificeren. Eerst zullen we gist gebruiken als eukaryoot modelsysteem voor een diepgaande studie van de effecten van ethanol. Vervolgens zal het effect van ethanol op genexpressie en genoomstabiliteit in humane cellijnen bestudeerd worden. Dit zal ons toelaten om cellulaire processen die beïnvloed worden door ethanol te identificeren. Als laatste zullen we ook types van mutaties bepalen die aanwezig zijn in alcoholgerelateerde hoofd- en nektumoren. Dezen zullen we ook proberen in verband te brengen met specifieke onderliggende moleculaire mechanismen. Samengenomen zullen onze resultaten een beter inzicht mogelijk maken van hoe alcoholgerelateerde tumoren zich ontwikkelen en deze inzichten kunnen resulteren in nieuwe therapieën voor patiënten.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Alcohol-induced tumorigenesis
Disciplines:Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Publieke medische diensten, Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Microbiologie, Laboratoriumgeneeskunde
Project type:PhD project