< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie van de transcriptiefactoren en (epi)genetische elementen die het vitamine C gehalte in appelvruchten controleren.

Het Engelse gezegde ‘an apple a day keeps the doctor away’ vat accuraat samen dat appels vol zitten met gezonde componenten. Vitamine C is hier een van, en is bijzonder interessant omdat het niet alleen dienst doet als vitamine, maar ook als antioxidant. Studies die uitgevoerd werden door het Labo voor Fruitveredeling en –biotechnologie hebben aangetoond dat de concentratie aan vitamine C in appels met een tienvoud kan variëren tussen verschillende appelcultivars. Aangezien vitamine C niet enkel cruciaal is in menselijke voeding, maar ook de bewaarbaarheid van appels kan verbeteren, proberen we via dit onderzoek de factoren te ontdekken die de vitamine C-concentratie reguleren. We gaan hiervoor een screening uitvoeren van 100 appelcultivars om diegene te kunnen selecteren met een extreem hoge en lage vitamine C-inhoud. De vitamine C-inhoud van deze genotypes zal gevolgd worden tijdens de vruchtontwikkeling en –bewaring. Een RNA-sequencinganalyse zal dan onthullen welke transcripten differentieel tot expressie worden gebracht tussen genotypes en tijdspunten met een verschillende hoeveelheid vitamine C. Deze informatie zal gebruikt worden om 1) de (upstream) masterregulatoren van de vitamine C-pathway te identificeren; 2) om de genetische varianten te vinden die sterk verbonden zijn met de verschillen in de vitamine C-inhoud; 3) om de genen te identificeren waarvan de transcriptie mogelijk beïnvloed wordt door DNA-methylatie of andere epigenetische vormen. Een epigenetische studie van geselecteerde promotoren zal het beeld van het vitamine C-metabolisme vervolledigen door aan te tonen welke DNA-eigenschappen, behalve de nucleotidesequentie, van cruciaal belang zijn voor het gehalte aan vitamine C.

Datum:1 okt 2015  →  Heden
Trefwoorden:vitamin C, apple antioxidants, fruit quality
Disciplines:Plantkundige biologie, Productie van landbouwgewassen, Tuinbouwproductie
Project type:PhD project