< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie van biomerkers en nieuwe therapeutische doelwitten in HTLV-1-geassocieerde pathologieën.

Humaan T Lymfotroop Virus-1 (HTLV-1) is een retrovirus dat, meestal na decennialange asymptomatische infectie, zowel agressieve leukemie (ATL) als fatale myelopathie (HAM/TSP) kan veroorzaken, waartegen geen effectieve behandeling bestaat. Bovendien werd recent aangetoond dat pediatrische Infectieve Dermatitis (ID) zowel ATL als HAM/TSP op jonge leeftijd kan induceren. Dankzij onze samenwerking met Brazilië kunnen we gebruik maken van unieke cohorten van patiënten met ATL, HAM/TSP en ID, waarvoor klinische data en opvolgstalen beschikbaar zijn (10 jaar follow-up) en bevinden wij ons in een bevoorrechte positie om biomerkers voor klinische evolutie te identificeren. Door het combineren van epidemiologische, klinische en moleculaire data (in vitro en ex vivo) zullen we via datamining en modeling tegelijk ook in staat zijn de complexiteit van HTLV-1 pathogenese beter in kaart te brengen en klinisch bruikbare algoritmes voor ziekteprogressie te ontwikkelen. De cellulaire en moleculaire identificatie van deze biomerkers door flow cytometry, immunogenetica en micro-arrays zal ons bovendien in staat stellen nieuwe therapeutische doelwitten te karakteriseren, waartegen we nieuwe small molecule compounds in onze recent ontwikkelde assay zullen selecteren.
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Retrovirus, Pharmacogenomics, Data mining, Brazil, Spastic paraparesis, HTLV-1, Human T-lymphotropic virus, Therapeutic targets, Therapy, Biomarkers, Clinical virology
Disciplines:Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Publieke medische diensten, Immunologie, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen