< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie en preventie van sociale ongelijkheid in de opvolging van abnormale screeningsresultaten voor baarmoederhalskanker

Screeningsprogramma’s voor baarmoederhalskanker zijn alleen effectief als afwijkende uitstrijkjes tijdig worden opgevolgd. In Vlaanderen wordt 20% van de abnormale uitstrijkjes niet tijdig opgevolgd. Er zijn aanwijzingen dat een ontoereikende follow-up samenhangt met een lagere sociaaleconomische positie. Het is niet geweten of deze sociale ongelijkheden ook in Vlaanderen aanwezig zijn. Sinds 2019 implementeert het Vlaamse screeningsprogramma een strategie die gericht is op de zorgverlener om de tijdige opvolging te verhogen maar een strategie die gericht is op de vrouw kan mogelijks ook effectief zijn. Aangezien een ontoereikende follow-up in verband staat me sociaaleconomische kenmerken, kan de betrokkenheid van vrouwen zonder tijdige follow-up de sleutel zijn tot succes voor het ontwikkelen van een effectieve strategie. De doelstellingen van dit project zijn om: 1) te onderzoeken of sociale ongelijkheden in tijdige opvolging aanwezig zijn in Vlaanderen, 2) evalueren of de strategie van het Vlaamse screeningsprogramma een impact heeft gehad op mogelijk bestaande ongelijkheden en 3) de haalbaarheid te evalueren van een co-creatieve interventie. Deze studie zal het mogelijk maken om kwetsbare vrouwen te identificeren die een risico lopen om niet tijdig opgevolgd te worden en zal de nodige voorbereidingen treffen voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin een nieuwe interventie op brede schaal kan getest worden.

Datum:1 jan 2024 →  Heden
Trefwoorden:Screening op baarmoederhalskanker, sociale ongelijkheid, Follow-up abnormale screening
Disciplines:Kankerpreventie, Kankerepidemiologie