< Terug naar vorige pagina

Project

Ideating Hybrid Product Service Systems

Het doel van dit onderzoek is om een methode en aanpak te definiëren rond het ontwerpen van hybride product dienstcombinaties (hPSS). Deze methode mikt er in eerste instantie op om zinvol te zijn binnen het vakgebied industrieel ontwerpen. Een centraal aspect van dit onderzoek ligt in het kritisch in vraag stellen van wat de rol van de productontwikkelaar is tijdens de ontwikkeling van producten die een uitgesproken digitale en fysieke component hebben.

Dit project legt de focus op drie vragen:

A. Welke processtappen faciliteren het ideegeneratie proces van een hybride product service systeem?
B. Welke stakeholders moeten betrokken worden in elk van deze stappen? Wat is de rol van deze stakeholders?
C. Welke participative ontwerpformats zijn het meest aangewezen om in te zetten met deze verschillende stakeholders?

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn:

1. Een theoretisch raamwerk voor hPSS design
2. Een modulaire set van ontwerptools die ontwerpers en ontwikkelaars kunnen ondersteunen tijdens het hPSS ontwerpproces.

Datum:27 nov 2015 →  21 okt 2020
Trefwoorden:Product service systems, Design research, Baekeland, Hybrid Product Service Systems, Design process, IoT, Internet of Things
Disciplines:Communicatie, Communicatietechnologie
Project type:PhD project