< Terug naar vorige pagina

Project

I-PREDICT: Innovatief fysiologie-gedreven farmacokinetisch model om gedrag van geneesmiddelen te voorspellen bij neonaten die koeling-therapie ondergaan

Farmacokinetiek (PK) bij pasgeborenen wordt beïnvloed door meerdere factoren die al dan niet maturatie-gebonden zijn. Onze uitgangshypothese is dat koeling, een standaardtherapie voor pasgeborenen met asfyxie en hypoxische-ischemische encefalopathie, een relevante beïnvloedende factor is van de PK. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een fysiologie-gebaseerd farmacokinetisch (PBPK) concept, om de impact van koeling op PK bij pasgeborenen met asfyxie te beschrijven en te voorspellen. PBPK modellen combineren geneesmiddel-specifieke kennis met fysiologische kennis van een populatie om doseringen te bepalen. De kennis van het effect van koeling op metabolisme ontbreekt. Ten eerste zal in vitro de impact van temperatuur op de expressie en functie van geneesmiddel metaboliserende enzymen (DME) en transporters (DT) onderzocht worden. Ten tweede wordt het nut van in vivo biomerkers, die de activiteit van DME en DT weerspiegelen, onderzocht. Ten derde zullen de bekomen resultaten de basis vormen van PBPK modellen voor 4 klinisch relevante geneesmiddelen. Tenslotte zullen in vivo PK data van pasgeborenen met asfyxie die koeling ondergaan, alsook van neonatale biggen in een experimentele in vivo setting, gebruikt worden voor modelvalidatie. Het ontwikkelde PBPK concept kan gebruikt worden voor geneesmiddelontwikkeling en dosisvoorspelling bij pasgeborenen die koeling ondergaan, maar ook om temperatuur-gedreven PBPK modellen te ontwikkelen voor andere populaties.

Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:physiology-based pharmacokinetic (PBPK) framework, asphyxiated neonates, hypoxic-ischemic encephalopathy, cooling therapy
Disciplines:Neonatologie, Farmacotherapie, Farmacokinetica, Biomarker evaluatie