< Terug naar vorige pagina

Project

Hydrological and biogeochemical indicators for assessment of ecosystem health and ecological integrity of Mt. Kenya and Aberdare water towers, Kenya.

Waterwingebieden hebben een nauwe verbinding tussen hun landschap en de rivieren die ze afvoeren. De afbraak van vangsten wordt meestal beoordeeld aan de hand van veranderingen in vegetatiebedekking en andere veranderingen in landgebruik die worden afgeleid door GIS-technieken. Hoewel dergelijke methoden ongetwijfeld nuttig zijn, kan hun gevoeligheid voor kleine tijdelijke veranderingen beperkt zijn. Als een aanvullende benadering kunnen de hydrologie en biogeochemie van rivieren nuttige inzichten bieden in ecologische processen die verband houden met zowel landdegradatie als klimaatveranderingen binnen deze stroomgebieden. Dit project is gericht op het verkennen van temporele patronen van fysisch-chemische en biogeochemische parameters die informatie zullen verschaffen over stroomgebiedsprocessen en ecologische processen koppelen aan belastingen die de integriteit van deze stroomgebieden beïnvloeden. Zulke benaderingen kunnen bruikbare indicatoren zijn voor de gezondheid van ecosystemen, klimaatvariabiliteit of vormen solide basislijnen voor stroomafwaartse monitoring van antropogene inputs in de stroomgebieden. Het project zal indicatoren ontwikkelen en capaciteit opbouwen voor een goede monitoring en een functioneel beheer van de Aberdares en Mt. Kenia.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:kenya, GIS techniques
Disciplines:Aquacultuur