< Terug naar vorige pagina

Project

Humanisten betuigen hun medeleven. Funeraire collecties in het Italiaanse Quattrocento.

Medeleven betuigen aan vrienden, familie en collega’s na het verlies van een dierbare is een gewoonte van alle tijden, maar de manier waarop men elkaar troost, wijzigt doorheen de geschiedenis. De humanisten van de Italiaanse Renaissance stelden bijvoorbeeld funeraire collecties samen. Deze collecties, die bestonden uit brieven, traktaten, redevoeringen, dialogen en gedichten, in het Latijn, het Grieks en de volkstaal, werden gecompileerd na de dood van een prominent persoon. Het voorgestelde onderzoeksproject gaat na hoe deze funeraire collecties een literair gebruik zijn geworden door de oorsprong van het fenomeen te bestuderen, namelijk de collecties die verzameld zijn in het vijftiende-eeuwse Italië. Het mandaat zal gewijd worden aan een vergelijkende studie van vijf thematisch verbonden funeraire collecties (1461-1488) met als gemeenschappelijk onderwerp de dood van een kind of adolescent. De studie zal zowel licht werpen op de gelijkenissen en verschillen in compositie, benadering, perceptie en historische impact als op de mogelijke relaties tussen de verschillende auteurs en collecties.
Datum:1 okt 2019 →  31 jan 2021
Trefwoorden:funerary collections, Italian Quattrocento, death and consolation, history of childhood, history of emotions and history of ideas
Disciplines:Latijnse literatuur