< Terug naar vorige pagina

Project

Human Rights Due Diligence bij KMO’s’

Hoewel er een toegenomen aandacht is voor hoe bedrijven omgaan met mensenrechten, ligt de focus vaak op grote (multinationale) bedrijven, terwijl KMO’s te klein lijken om een verschil te kunnen maken. Door samen te werken met KMO’s en verscheidene andere stakeholders beoogt dit project manieren te vinden waarop KMO’s effectieve ‘Human Rights Due Dilligence’ (HRDD)-processen kunnen implementeren. De twee doctoraatsprojecten hebben als doel te begrijpen (1) waarom KMO’s beslissen om mensenrechtenrisico’s aan te pakken; (2) hoe KMO’s dit engagement omzetten in concrete organisatorische praktijken; (3) wat de obstakels en kansen zijn waarmee KMO’s worden geconfronteerd, wanneer ze trachten mensenrechtenrisico’s in te schatten en aan te pakken op een meer systematische wijze door Human Rights Due Dilligence (HRDD)-maatregelen te implementeren en (4) om een kritische inschatting te kunnen maken betreffende het potentieel van een samenwerking tussen meerdere stakeholders, om zo de HRDD inspanningen van KMO’s te kunnen versterken. Het doctoraatsproject zal hoofdzakelijk analyseren hoe een engagement tegenover mensenrechten kan resulteren in een systematischere en inclusievere HRDD strategie, gebaseerd op de methodologie van het actieonderzoek, met eveneens veldwerk op verschillende locaties en bij verscheidene leveranciers in de waardeketen. Het project zal organisatorische processen onderzoeken die betrekking hebben op de transformatie van HRDD engagementen naar gecontextualiseerde organisatorische praktijken. Dit zal worden gerealiseerd op basis van case study onderzoek.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:human rights due diligence, sme, kmo
Disciplines:Sociologie van complexe organisaties, Sociale problemen, Economische sociologie
Project type:PhD project