< Terug naar vorige pagina

Project

Human Rights Due Diligence bij KMO's

Hoewel de laatste jaren zowel vanuit het beleid als vanuit het middenveld steeds meer nadruk wordt gelegd op de noodzaak aan een zorgvuldiger optreden met betrekking tot mensenrechtenrisico’s door bedrijven, ligt de focus vooral op grote (multi)nationale bedrijven. KMO’s worden omwille van hun kleinschaligheid en hun beperkte invloed vaak niet in staat geacht om een succesvol 'Human Rights Due Diligence' (HRDD) beleid uit te bouwen. In samenwerking met KMO’s en een variëteit aan sociaal-maatschappelijke stakeholders zal dit multidisciplinair onderzoek de manieren nagaan waarop KMO’s een effectief beleid van HRDD kunnen toepassen. De twee doctoraatsbursalen beogen om de volgende zaken te onderzoeken: (1) waarom besluiten KMO’s om inspanningen te doen in verband met mensenrechtenrisico’s; (2) hoe integreren Belgische KMO’s hun engagement op het vlak van mensenrechten in hun organisatiebeleid; (3) wat zijn de kansen en belemmeringen voor KMO’s in hun HRDD; en tenslotte wilt het onderzoek kritisch bestuderen wat het potentieel is van multi-stakeholder samenwerking om de inspanningen van KMO’s in hun HRDD te versterken. Het doctoraatsproject zal vooral onderzoeken hoe het engagement voor mensenrechten kan resulteren in een meer systematische en inclusieve HRDD door middel van actieonderzoek methodologieën, waaronder veldonderzoek bij buitenlandse productievestigingen en/of toeleveranciers.

Datum:30 sep 2020 →  Heden
Trefwoorden:Human Rights Due Diligence, HRDD, SME
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project