< Terug naar vorige pagina

Project

Horizon 2020: Verbind de gemeenschap van gegevensbeschermingsfunctionarissen (DPO's) en andere privacyprofessionals binnen hen, en met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), via een AVG-samenwerkingsplatform; DPO-Connect (EUAR55)

Ten eerste zal het project resulteren in een verbetering van de kennis van de profielen van de doelgroep, hun concrete uitdagingen
en behoefte aan ondersteuning.
Het tweede resultaat is de empowerment van de doelgroep, aangezien ze verschillende soorten praktische ondersteuning zullen krijgen
hun functie beter uitoefenen. Bijgevolg zal dit leiden tot een versterkte naleving van gegevensbeheerders en bezitters
met de AVG. Uiteindelijk zal dit op zichzelf het niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers verbeteren.
Ten slotte wordt verwacht dat de overdracht van de ervaring van het project aan nationale gegevensbeschermingsautoriteiten invloed zal hebben op de manier waarop zij omgaan met hun eigen gegevensbeschermingsautoriteiten
belanghebbenden.
Datum:1 jan 2021 →  30 jun 2022
Trefwoorden:DPO's, privacy professionals, GDPR collaborative online platform, practical tools, Belgian DPA, academia, professional association representing the DPOs
Disciplines:Computersysteembeveiliging