< Terug naar vorige pagina

Project

Horen, instemmen en handelen: laat-middeleeuwse theorieën van getuigenisgeloof en -kennis, 1300-1550

Dit project is een uitgebreide studie van epistemologische discussies over getuigenisgeloof en -kennis in de late middeleeuwen (1300-1550), een periode die onopgemerkt is gebleven in de geschiedenis van de epistemologie. Het project verloopt in drie fasen. De eerste fase zal worden gewijd aan het identificeren van voorgangers wier opvattingen grote invloed hadden op de laat-middeleeuwse epistemologie van getuigenissen. Speciale aandacht zal worden besteed aan Augustinus (354-430), Avicenna (970-1037), Averroes (1126-1198) en Thomas van Aquino (1225-1274). De tweede fase richt zich op laat-middeleeuwse verslagen van getuigenisgeloof, een vrijwillige, niet evidente instemming met wat men hoort. Na analyse van drie verschillende aspecten van getuigenis, namelijk, de epistemische, praktische en morele aspecten, zullen de centrale kwesties en debatten betreffende elk aspect worden onderzocht met werken van Johannes Duns Scotus (1266-1308), Willem van Ockham (1285-1347), enz. De laatste fase is gericht op getuigeniskennis, een onvrijwillige evidente instemming met wat men hoort. Er zal worden onderzocht hoe sommige laat-middeleeuwse filosofen, bijvoorbeeld Johannes Buridanus (1300-1361), John Gerson (1363-1429) en John Major (1470-1550), de mogelijkheid van getuigeniskennis en de drie verschillende aspecten ervan verklaren met het begrip morele zekerheid (certitudo moralis), een soort zekerheid die voldoende is voor getuigeniskennis en moreel goede handelingen.
 

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Later medieval philosophy, Epistemology, Testimony
Disciplines:Geschiedenis van de filosofie, Epistemologie, Ideeëngeschiedenis