< Terug naar vorige pagina

Project

Hoge prestaties en geïntegreerde architectuur en compilatie (HIPEAC)

HiPEAC is een ondersteuningsactie gericht op het structureren en versterken van de Europese academische en industriële gemeenschappen in computersystemen: (i) door het vergroten van innovatiebewustzijn en door onderzoekers aan te moedigen deel te nemen aan innovatieactiviteiten; (ii) door het professioneel verspreiden van programma-prestaties buiten de traditionele wetenschappelijke locaties; (iii) door een visiedocument met aanbevelingen te produceren over hoe het innovatiepotentieel van H2020-projecten kan worden verbeterd, en (iv) door de gemeenschap van computersystemen te laten groeien tot na 2000 actieve leden in Europa. De HiPEAC-ondersteuningsactie is bedoeld als voortzetting van drie succesvolle FP7-netwerken van excellentie met dezelfde naam (HiPEAC1-3). Deze ondersteuningsactie zal gebruikmaken van de bestaande gemeenschap, de expertise en de reeks instrumenten die sinds 2004 zijn ontwikkeld en werken aan de doelstellingen van deze ondersteuningsactie: intersectorale platformvorming, clustering van aanverwante onderzoeksprojecten, structurering van de Europese academische en industriële sector onderzoeksgemeenschappen, verspreiding van programma-prestaties, impactanalyse, opbouw van kieskringen en routekaarten voor toekomstige onderzoeks- en innovatieagenda's. De algehele aanpak van de HiPEAC-ondersteuningsactie is dat het alle actoren en belanghebbenden in de gemeenschap van computersystemen - met name door de EU gefinancierde projecten en het MKB - wil samenbrengen in een goed beheerde structuur waar ze kunnen communiceren, informatie kunnen verspreiden / delen, overdracht van kennis / technologie, uitwisseling van menselijke hulpbronnen, nadenken over hun toekomstige uitdagingen, experimenteren met ideeën om de gemeenschap te versterken, enz. De HiPEAC-ondersteuningsactie zal haar leden en projecten ondersteunen met taken die te moeilijk / complex zijn om individueel uit te voeren: visieopbouw , professionele communicatie, werving, eventmanagement op Europees niveau. Door dergelijke diensten aan te bieden, wordt een last weggenomen van de projecten en leden. Ze kunnen zich dan concentreren op de inhoud en de impact van hun inspanningen wordt versterkt.

Datum:1 jan 2016 →  30 apr 2018
Trefwoorden:constituency building, embedded computing, result dissemination, community structuring, high performance computing, vision building
Disciplines:Computer hardware, Scientific computing, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Computertheorie