< Terug naar vorige pagina

Project

In hoeverre profiteren ondernemingen daadwerkelijk van Open Innovatie? Een econometrische analyse op basis van overdrachten van octrooirechten.

Deze studie onderzoekt de relatie tussen de activiteiten van bedrijven op technologiemarkten en hun performantie. Meer specifiek maakt de studie gebruik van nieuwe gegevens betreffende de overdracht van octrooirechten – patent verkopen - om nieuwe inzichten te genereren aangaande hoe bedrijven kunnen profiteren van het extern aankopen van technologieën. De bestaande literatuur beschrijft een trend waarbij bedrijven in toenemende mate afhankelijk zijn van externe technologiebronnen om hun innovaties te ontwikkelen en suggereert dat externe technologie bedrijven in staat stelt innovaties sneller, goedkoper en met een lager risico te ontwikkelen. Hoewel deze beweringen worden gestaafd door anekdotisch bewijsmateriaal en casestudies, zijn empirische studies die de effecten van externe technologie acquisitie op de prestaties van een bedrijf onderzoeken schaars, vanwege een gebrek aan grootschalige systematische gegevens betreffende technologie transacties. Patentverkoopgegevens bieden een systematisch overzicht van technologie transacties op een voorheen ongekende schaal. Deze eigenschap van patentverkoopgegevens biedt een solide basis voor het bestuderen van de effecten van technologie-acquisitiestrategieën van bedrijven op hun prestaties. Door deze effecten empirisch te onderzoeken, draagt het onderzoek bij aan de ontwikkeling van debatten aangaande de uitvoerbaarheid van open vormen van innovatie en het functioneren van technologiemarkten.

Datum:1 okt 2010  →  3 jun 2019
Trefwoorden:Patent Reassignments, Patent Sales, Patent Transfers, Firm Performance, R&D Collaboration, Patent Based Statistics, Intellectual Property, Open Innovation
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project