< Terug naar vorige pagina

Project

Hoe zij om ons heen ons vormen: invloeden van relaties met ouders en leeftijdsgenoten op de ontwikkeling van psychopathologie

Dit PhD-project is erop gericht om onderliggende mechanismes van sociale interactie te onderzoeken die de associatie kunnen verklaren tussen maladaptieve types van relaties met ouders en leeftijdsgenoten aan de ene kant, en verschillende types psychopathologie aan de andere kant. Deze sociale mechanismes worden gemeten in het dagelijks leven, met de zogeheten 'Experience Sampling Method'.

Algemene hypothesen zijn:

- Maladaptieve ouder-kind relaties (gemeten vanuit verschillende hechtingstheorieen) zijn gerelateerd aan verschillende types psychopathologie, en deze relatie wordt gemedieerd door veranderingen in dagelijks-leven sociaal functioneren.

- Het slachtoffer zijn van pesten is geassocieerd met diverse types psychopathologie, en deze relatie wordt gemedieerd door veranderingen in dagelijks-leven sociaal functioneren.

De specifieke doelen zijn om te onderzoeken:

- welke types van (mal)adaptatieve ouder-kind relaties en relaties met leeftijdsgenoten geassocieerd zijn met welke types en niveaus van sociaal functioneren in het dagelijks leven.

- welke types van (mal)adaptatief sociaal functioneren in het dagelijks leven geassocieerd worden met de ontwikkelingen van welke types psychopathologie.

- wat de verschillende sociale trajecten zijn die adolescenten doorgaan wanneer ze worden geconfronteerd met maladaptieve interacties met ouders en leeftijdsgenoten.

Datum:10 mei 2017  →  Heden
Trefwoorden:psychiatry, clinical psychology, developmental psychology, social interaction, experience sampling, psychosis
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project