< Terug naar vorige pagina

Project

Hoe worden sociale scheidslijnen geproduceerd in hedendaagse arbeidsmarkten? Macro-micro-macro analyses van de invloed van Europese varianten van arbeidsmarktbeleid, industriële relaties en sociaal beleid op de arbeidsomstandigheden, de  kwaliteit van de arbeid en de sociale rechten van werknemers.

Dit is de eerste Europees vergelijkende studie naar de interactie tussen de macro- en microfactoren die sociale ongelijkheden produceren tussen groepen van werknemers voor wat betreft hun arbeidsomstandigheden, de kwaliteit van hun arbeid en hun sociale rechten. Het project past kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toe om een antwoord te krijgen op de vraag hoe dergelijke sociale scheidslijnen ontstaan en gereproduceerd worden. De kwantitatieve benadering richt zich op de vraag welke de sociale ongelijkheden precies zijn en tussen welke groepen ze zich vooral voordoen, en wat de invloed is van instituties op landniveau. Het kwalitatieve luik richt zich op de vraag naar de mechanismen waarlangs de ongelijkheden zich ontwikkelen door te kijken naar de strategieën en pro cessen die zich tussen actoren op het niveau van arbeidsorgansiaties afspelen.
Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2020
Trefwoorden:arbeid
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie