< Terug naar vorige pagina

Project

Historische hoge-kwaliteit ondernemingsgegevens voor Europa (EURHISFIRM)

EURHISFIRM beoogt het ontwerpen van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor lange-termijn ondernemingsdata. Deze moet onderzoekers en andere gebruikers op eenvoudige manier elektronische toegang geven tot lange-termijn datareeksen betreffende Europese ondernemingen. Hiertoe moeten methoden ontwikkeld worden om nationale databanken op te stellen, met elkaar te verbinden en op uniforme manier te bevragen. Om de databanken efficiënt te voeden met data zullen innovatieve methoden ontwikkeld worden, zodat de "big data" revolutie ook voor de historische sociale wetenschappen mogelijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd wordt het Europese culturele erfgoed bewaard en op ruime schaal toegankelijk gemaakt.
Datum:1 apr 2018  →  Heden
Trefwoorden:KENNISMANAGEMENT, FINANCIEEL RENDEMENT, GESCHIEDENIS VAN DE BEURS, FINANCIELE MARKTEN
Disciplines:Informatiewetenschappen, Andere informatie- en computerwetenschappen, Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Bibliotheekwetenschappen, Geschiedenis
Project type:Samenwerkingsproject