< Terug naar vorige pagina

Project

Historisch denken over migratiegeschiedenis in geschiedenisonderwijs: onderzoek naar de disciplinaire en burgerschapsimpact en naar opvattingen van Vlaamse leraren

Aan geschiedenisonderwijs worden altijd burgerschapsdoelen toegeschreven. Geschieddidactici sinds de jaren 1980 schuiven historisch denken (HD) naar voor als belangrijkste doelstelling van geschiedenisonderwijs. Ze stellen dat HD tegelijk bijdraagt tot een beter begrip van geschiedenis en de ontwikkeling van burgerschapsattitudes. Bij deze claim rijzen vragen rond (1) hoe leraren geschiedenis HD beschouwen en implementeren, (2) welke strategieën efficiënt en effectief zijn in het bevorderen van HD onder leerlingen, (3) welke de plaats van emoties en affectieve componenten is in HD, en (4) of HD inderdaad burgerschapsattitudes beïnvloedt. Empirisch bewijs hiervoor ontbreekt. Dit origineel en innovatief onderzoeksvoorstel richt zich op deze uitdagingen via een analyse van de opvattingen van leraren, en via een pre- en dubbele post-test (tweefasig) interventie-onderzoek gekoppeld aan een effectmeting, om bij te dragen aan kwaliteitsvol geschiedenisonderwijs en aan onderzoek naar HD.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:history education, eurocentrism and ethnocentrism, intervention research, historical thinking, civic attitudes