< Terug naar vorige pagina

Project

«His Majesty the Baby». Sovereigns ontketend in moderne en hedendaagse stripliteratuur

In mijn proefschrift onderzoek ik de topo's van de ongeketende soeverein, die pas in de literatuur verscheen na de Franse revolutie en de opkomst van moderne democratieën. Met 'ongebonden souvereinen' bedoel ik al die fictieve personages die hun soevereine bevoegdheden uitoefenen op willekeurige en bizarre manieren, de lezers een vertekenend kijkglas aanbieden dat niet alleen een komisch maar ook een kritisch standpunt biedt om de dynamiek van macht te observeren. Voor mijn onderzoek zal ik enkele teksten overwegen die gekozen zijn uit de belangrijkste westerse literatuur van de afgelopen twee eeuwen. Ik zal een diepgaande vergelijkende analyse uitvoeren van het karakter van de niet-verknoopte soevereinen in een corpus van ongeveer vijftien literaire teksten, waarbij een thematische benadering wordt gecombineerd met het psychoanalytische model van literaire analyse van Francesco Orlando. De combinatie van deze twee modellen zal mij in staat stellen de verschillende vormen van regressie te onderzoeken die samenhangen met het karakter van de ongeketende soeverein, variërend van almacht delier over narcisme tot sadisme en een prelogisch absurdistisch wereldbeeld.

Datum:10 jan 2018  →  26 mrt 2020
Trefwoorden:Unchained sovereigns, Comparative Literature, Comic Literature, Francesco Orlando, Dynamics of Power
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:PhD project