< Terug naar vorige pagina

Project

High-throughput identificatie en synthese van stabiele en kristallijne covalent organische roosters voor CO2-afvang (3S005319)

De afvang van CO2 uit de rookgassen van stationaire industriële bronnen vormt een cruciale stap om de antropogene broeikasgasemissies op korte termijn te verminderen. De huidige technologieën op basis van amine scrubbing vereisen hoge regeneratiekosten en zijn daarom economisch niet haalbaar voor de meeste CO2-bronnen. Als een resultaat werden onlangs covalente organische raamwerken (COF's), een nieuwe klasse van nanoporeuze materialen met uitzonderlijke fysisch-chemische eigenschappen, voorgesteld als een veelbelovend alternatief. Om de toepassing van COF's voor industriële CO 2 -vangsttoepassingen te waarborgen, is het echter essentieel om die COF's te identificeren die (i) een hoge stabiliteit en kristalliniteit combineren met (ii) een grote CO2-affiniteit en -opname. Hiertoe wordt hier een gecombineerde experimentele / theoretische benadering nagestreefd, waarin een grote database van bestaande en nog te worden-gesynthetiseerde COF's zal worden gebouwd en gescreend. Uitgaande van een COF-database, die zal worden opgebouwd uit de bouwstenen van de modernste COF's voor CO2-adsorptie en chemische intuïtie, zullen de materialen zowel computationeel als experimenteel worden gescreend voor een verscheidenheid aan welgekozen beschrijvingen met betrekking tot de stabiliteit / kristalliniteit en CO2-invanging, waarna de best presterende COF's experimenteel uitgebreid worden gekarakteriseerd. Dit stelt ons in staat nieuwe COF-materialen te ontwerpen die op een groene en kosteneffectieve manier beter presteren dan de huidige geavanceerde technologieën voor koolstofafvang, waardoor het langetermijnideaal van een circulaire economie dichter bij de werkelijkheid komt.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:High-throughput identificatie en synthese, Carbon capture naar een circulaire economie, Covalente organische kaders
Disciplines:Klassieke fysica, Andere fysica, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica