< Terug naar vorige pagina

Project

Het verkennen van de magische robuustheid van dubbel gesloten-kern atoomkernen met behulp van gallium en francium isotopen.

In deze thesis worden de kernspins, de elektromagnetische momenten en de ladingsstraalverschillen van de radioactieve gallium isotopen bestudeerd. Bijkomend worden ook deze laatste twee kerneigenschappen besproken voor 214Fr in combinatie met α–verval spectroscopie. Deze metingen werden uitgevoerd met behulp van de CRIS-techniek in de ISOLDE-faciliteit in CERN, hier vinden vandaag de dag enkele van de meest gevoelige kernstructuur studies plaatst.  Waar toepasbaar, worden de experimentele resultaten vergeleken met empirische en \acrshort{lssm}. De samengevoegde dataset heeft de mogelijkheid geboden om de magische invloed van de drie dubbel-magische kernen 56Ni, 78Ni, en 208Pb te onderzoeken.

De analyse van de elektromagnetische momenten van 65,67,69Ga duidt op een vrij zachte magische 56Ni kern. Vergelijkingen met schillenmodelberekeningen bevestigen niet enkel een toegenomen menging van π1p3/2/π0f5/2 configuraties en de aanwezigheid van neutron correlaties in de richting van N = 28, ze geven ook de systematische trends ten opzichte van de naburige oneven-Z-isotopen reeksen aan. Analyse van de neutronrijke isotopen tot en met 82Ga onthullen een rijke collectie aan kernstructuur effecten: een geleidelijke proton migratie van π1p3/2 → π0f5/2 voor de oneven-A-isotopen welke zijn hoogtepunt bereikt in een grondtoestandsspin omkering met betrekking tot de kernspinnen rondom 81Ga, isomeren in 80Ga met N = 49 en een ladingsstraalkink naar 82Ga met N = 51. Algeheel levert dit aanvullend bewijs voor een robuuste magische 78Ni kern.

De meting van 214Fr met een halfwaardetijd van 5ms is de kortstlevende isotoop ooit gemeten met laser spectroscopie in een online faciliteit.  Hierbij was het ISOL productiemechanisme de limiterende factor.  Met zijn g factor die een relatief pure Iπ = 1- configuratie suggereert en een ladingsstraalkink, kan het magische effect van 208Pb worden waargenomen vijf protonen weg van de schilsluiting.

Datum:30 sep 2015  →  30 sep 2019
Trefwoorden:Laser spectroscopy
Disciplines:Onderwijskunde, Fysica en nanofysica van gecondenseerde materie, Nucleaire fysica, Toegepaste wiskunde, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica, Kwantumfysica, Klassieke fysica, Andere fysica
Project type:PhD project