< Terug naar vorige pagina

Project

Het verbeteren van de detectie van acuut risico voor zelfverwonding in het dagelijkse leven.

 Zelfverwonding is een ernstig, maar veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Eén op tien adolescenten en jongvolwassenen verwondt zichzelf jaarlijks en heeft een hoger risico om een eerste suïcidepoging te ondernemen. Als we in staat zouden zijn om de momenten in het dagelijks leven te detecteren wanneer individuen het grootste risico hebben om zichzelf te verwonden, dan zouden we interventies kunnen aanbieden wanneer dit het meest aangewezen is. Hoewel we weten wie een hoog risico heeft om zelfverwondend gedrag te ontwikkelen, weten we niet wanneer deze individuen een acuut risico hebben om dit gedrag te stellen in het dagelijkse leven. Het DAILY project (i.e., Detect Acute rIsk seLf-injurY) heeft tot doel om (1) de detectie van acuut risico voor zelfverwondingsgedachten en -gedrag te optimaliseren bij adolescenten en jongvolwassenen die zichzelf verwonden, (2) kennis te verbeteren over de transitie van zelfverwondingsgedachten naar gedrag, en (3) te identificeren wie wanneer een verhoogd risico heeft en kwetsbaar is om ernstige patronen van zelfverwonding en suïcidaliteit te ontwikkelen. Om deze innovatieve doelstellingen te bereiken, zullen 100 individuen die zichzelf frequent verwonden, in het dagelijkse leven, vragen beantwoorden over hun ervaringen, gevoelens, en gedachten. Het DAILY project zal de wetenschappelijke basis vormen voor nieuwe technologische interventies die adolescenten en jongvolwassenen kunnen helpen om de drang om zichzelf te verwonden te weerstaan. 
 

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:non-suicidal self-injury, ecological momentary assessment, real-time prediction
Disciplines:Psychopathologie, Klinische en counseling psychologie niet elders geclassificeerd