< Terug naar vorige pagina

Project

Het verband tussen het leren van motorische vaardigheden en de dynamiek van GABA, synaptische densiteit en connectiviteit in motorische hersenregio’s.

Vele dagelijkse taken vergen optimale bimanuele coördinatie via leerprocessen die geassocieerd zijn met neuroplasticiteit, veranderingen in neurotransmissie en synaptische densiteit. Momenteel zijn de neurobiologische mechanismen die gepaard gaan met leren nog onduidelijk. Hier tracht ik motorisch leren beter te begrijpen door deze mechanismen bloot te leggen en te focussen op (1) de dynamiek van GABA-niveaus in de linker dorsale premotorische cortex; (2) veranderingen in synaptische densiteit en (3) functionele en structurele connectiviteit. Er worden 40 gezonde deelnemers (18-35j) gerekruteerd, waarvan er 20 een trainingsprogramma krijgen bestaande uit een complexe coördinatie taak (experimentele groep), terwijl de overige 20 een programma uitvoeren waarbij geen leerproces is vereist (controle groep). Leer-gerelateerde neurobiologische veranderingen zullen geïdentificeerd worden met een multimodale aanpak bestaande uit medische beeldvorming en neurofysiologische technieken, waaronder [11C]UCB-J-Positron Emissie Tomografie om synaptische densiteit te meten. De metingen zullen uitgevoerd worden voor aanvang en na 2 en 4 weken van motorische oefening. Door gebruik te maken van verschillende innovatieve technieken, geïntegreerd in een multimodale aanpak, tracht ik met dit onderzoeksproject nieuwe inzichten te genereren in leer-gerelateerde neuroplasticiteit in de context van motoriek, met als finaal doel om neuromodulatie strategieën in een klinische setting te optimaliseren.

Datum:4 aug 2020 →  Heden
Trefwoorden:Motor control, Neuroplasticity, Multimodal neuroimaging
Disciplines:Nucleaire beeldvorming, Medische beeldvorming en therapie niet elders geclassificeerd, Neurofysiologie, Gedragsneurowetenschappen, Cognitieve neurowetenschappen
Project type:PhD project