< Terug naar vorige pagina

Project

Het verband tussen depressie en dementie ontrafeld (FWOTM972)

Depressie en dementie zijn frequente en slopende aandoeningen.
Door de vergrijzing zal het aantal mensen dat met deze ziektes
geconfronteerd wordt de komende jaren enorm toenemen - met een zware tol voor individu en samenleving. Onderzoek wijst uit dat depressie zowel een risicofactor voor, als een eerste symptoom van dementie kan zijn. Het verband tussen dementie en depressie is dus ingewikkeld.

Er is veel veranderd in de diagnosestelling van de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende oorzaak van dementie. Met specifieke 'biomarkers' kan men - vele jaren vóór er geheugenproblemen optreden - de aanwezigheid van Alzheimerpathologie met grote zekerheid vaststellen. Daarom zullen we een grote, bestaande Europese databank van patiënten bestuderen. Deze bevat informatie over de hiervoor genoemde biomarkers, naast informatie over psychologische klachten en de toestand van het geheugen. Op die manier zullen we evalueren welk nuttig verband er bestaat tussen depressieve klachten, biomarkers, en het ontwikkelen van dementie. In een volgende stap zullen we de gevonden verbanden bevestigen in een klinische studie met verschillende groepen vrijwilligers.

Gelet op het wereldwijde belang van dementiepreventie, willen we aldus die depressieve ouderen identificeren die een vergroot risico hebben om later Alzheimerdementie te krijgen, daar toekomstige anti-Alzheimer medicatie zo vroeg als mogelijk zal moeten worden toegediend om dementie te voorkomen.
Datum:1 nov 2019 →  1 mei 2023
Trefwoorden:Depression, Dementia, Alzheimer's disease, Biomarkers
Disciplines:Gedragsneurowetenschappen, Cognitieve neurowetenschappen