< Terug naar vorige pagina

Project

Het vastgoed/financieel complex.

Vastgoed en financieel kapitaal liggen aan de basis van de mondiale economische crisis die in 2007 is begonnen. Ook de overheid en haar instellingen worden verantwoordelijk geacht voor de crisis. Maar de relaties tussen de vastgoedsector (zowel residentieel als niet-residentieel), het financieel kapitaal en de overheid vormen een weinig onderzocht domein, waarvoor de theorievorming nog in haar kinderschoenen staat. Onderzoek in verschillende politiek-economische benaderingen heeft de connecties tussen het financieel kapitaal en de overheid belicht, maar daarbij werd het vastgoed genegeerd. Onderzoek over de relatie tussen de vastgoedsector en de overheid, legt zich toe op de rol van stedelijke en gemeentelijke overheden in vastgoedprojecten, maar het financieel-economisch aspect wordt er in verwaarloosd. Dit onderzoek richt zich op stedelijk onderzoek op microniveau, terwijl de politiek-economische benadering het macroniveau centraal stelt. Er is dus behoefte aan onderzoek dat de verbanden tussen financieel kapitaal en de vastgoedsector beschouwt en de relaties tussen de lokale/stedelijke, nationale en globale schaal in kaart brengt. Het voorgestelde onderzoek wordt gevat met een metafoor die de relaties tussen vastgoed, financiën en de overheid centraal stelt: het vastgoed/financieel complex, naar analogie met het militair/industrieel complex. Beide complexen zijn driehoeksrelaties, omdat de overheid er ook een noodzakelijke rol in speelt.
Datum:1 feb 2013  →  31 jan 2018
Trefwoorden:Urban studies, Political economy, Capital switching, Housing, Financialization, State, Finance, Real estate
Disciplines:Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Economische geografie, Menselijke geografie, Recreatie, vrijetijdsbesteding en toeristische geografie, Stedelijke en regionale geografie, Andere sociale en economische geografie