< Terug naar vorige pagina

Project

het SEGa project (het SEGa project)

De zoektocht naar stamcel-afgeleide (SCD) gameten stelt niet alleen grote wetenschappelijke uitdagingen, maar roept ook belangrijke ethische vragen op. Het objectief van dit project is evalueren of klinisch gebruik van SCD gameten mogelijk, veilig en aanvaardbaar kan zijn. Maatschappelijke valorisatie in dit domein zal immers enkel mogelijk zijn als verdere wetenschappelijk-technische vooruitgang wordt geboekt én als deze technische ontwikkelingen ethisch en maatschappelijk aanvaardbaar blijken.

Datum:1 feb 2016 →  30 apr 2020
Trefwoorden:stem cells
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Regeneratieve geneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Andere gezondheidswetenschappen, Andere paramedische wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere translationele wetenschappen