< Terug naar vorige pagina

Project

Het schatten van leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters voor kinkhoest in België gebruikmakend van breed toepasbare modellen en seriële serologische en incidentie gegevens (R-7543)

Het doel van dit onderzoeksproject is om nieuwe, geavanceerde state-of-the-art methodologie te ontwikkelen die epidemiologen en biostatistici kunnen gebruiken om de verspreiding van infectieziekten van persoon tot persoon te modelleren. Hierbij zullen we verschillende databronnen combineren om leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters te schatten en de verspreiding van infectieziekten in naïeve of gedeeltelijk geïmmuniseerde populaties in kaart te brengen. We bestuderen in het bijzonder kinkhoest (pertussis), een ziekte die door recente gevallen van grootschalige uitbraak ondanks vaccinatie, een belangrijke bekommernis blijft voor de volksgezondheid in geïndustrialiseerde landen. Daarom is het kwantificeren van het uitbraakrisico van kinkhoest van uiterst belang om adequate interventiestrategieën te ontwikkelen. Het uitbraakrisico kwantificeren is echter complex, omdat individuen verschillen wat betreft vatbaarheid voor de ziekte, besmettelijkheid en sociaal contact gedrag (vb de mate waarin men contact maakt met anderen). Verspreidingsmodellen moeten deze complexe factoren in rekening brengen. Samengevat zal dit onderzoeksproject bijdragen aan twee hoofddoelstellingen: 1) De ontwikkeling van nieuwe statistische methoden om belangrijke leeftijds- en tijdsafhankelijke epidemiologische parameters te schatten, gebruik makend van serologische en andere beschikbare data. 2) Individuele heterogeniteit in vatbaarheid en verminderde immuniteit tov kinkhoest opnemen in de nieuwe methodologie.
Datum:1 jan 2017 →  31 dec 2020
Trefwoorden:Kinkhoest, mathematisch modelleren, ziekteverspreiding
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten