< Terug naar vorige pagina

Project

Het politiek potentieel van huisvestingsallianties voor de productie van egalitaire steden na crisissen: een trans-Atlantisch en transdisciplinair perspectief.

Dit onderzoek richt zich op de vraag: hoe beïnvloeden huisvestingsallianties de governance en ontwikkeling van steden na een crisis? Huisvestingsallianties realiseren niet alleen stedelijk beleid door hun leden, maar trachten ook de institutionele context rond betaalbare huisvesting te verbeteren. Tijdens de huidige meervoudige huisvestingscrisis in Europa en de VS ontstonden meerdere huisvestingsallianties of werden bestaande versterkt. De werking ervan werd gedemocratiseerd vanuit een bottom-up en top-down verbindende (bottom-linked) governance. Nochtans is hun institutionele impact op het realiseren van steden “voor iedereen” en hun functioneren als coalitie weinig onderzocht. Dit onderzoek belicht deze impact en analyseert vier huisvestingsallianties doorheen een transdisciplinaire en een trans-Atlantische lens, met een drievoudige ambitie: (1) het verder ontwikkelen van bottom-linked governance, de neo-welvaartsstaat en de egalitaire stad; (2) het verkennen van de kansen van huisvestingsallianties bij het  realiseren van bottom-linked governance in het promoten van egalitaire steden; en (3) het geven van suggesties over hoe onderzoek beleidsmakers en huisvestingsactoren kan ondersteunen. Door te reflecteren over strategieën voor belangenbehartiging en governance processen, ontworpen en geleid door huisvestingsallianties, beoogt dit onderzoek suggesties te doen om de governance van huisvestingsssystemen te democratiseren en egalitaire steden te tot stand te brengen.
Datum:1 okt 2021 →  30 sep 2022
Trefwoorden:Housing alliances, bottom-linked governance, egalitarian urban development
Disciplines:Woningmarkten, ontwikkeling, management, Stedelijke en regionale ontwikkeling, Stedelijk en regionaal planningsbeleid, instrumenten en wetgeving, Urbanisme en regionale planning