< Terug naar vorige pagina

Project

Het optimaliseren van de begeleiding bij een vraag naar de noodpil met behulp van een 'audit-feedback' en 'serious gaming' implementatiestrategie

Heel wat vrouwen maken gebruik van de noodpil; getuige hiervan het grote aantal verpakkingen dat jaarlijks wordt afgeleverd in Belgische apotheken. Vanuit maatschappelijk perspectief is het essentieel dat nood-anticonceptie correct ingezet wordt en met de nodige professionele begeleiding. Aangezien de noodpil vrij van voorschrift kan worden afgeleverd, sinds kort zelfs aan ‘derde betaler’ in de apotheek, heeft de apotheker een cruciale rol bij het verzekeren van het veilig en rationeel gebruik van de noodpil. Toch blijkt de aflevering ervan in de apotheek (nog) niet altijd aan de gewenste kwaliteitseisen te voldoen. Ook ervaren apothekers de verschillende adviezen in verband met de noodpil die in België beschikbaar zijn als verwarrend. Recent werden de adviezen door een multidisciplinair wetenschappelijk team geüniformiseerd én geüpdatet en als EB-materiaal aan CEBAM en ebpnet overgemaakt. Daarnaast werd ook een protocol voor de aflevering van de noodpil ontwikkeld en gepiloottest, wat dienst kan doen als een extra hulpmiddel om de aflevering te standardiseren en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het doel van dit project is om de geüpdatete EB-informatie en het afleverprotocol in de praktijk te implementeren. Hiervoor zullen twee verschillende implementatiestrategieën worden ingezet, i.e. een ‘audit-feedback’ aanpak met behulp van simulatiepatiënten en een ‘serious game’. Tegelijk zal de effectiviteit van beide strategieën met elkaar worden vergeleken. Het feit dat noodanticonceptie vaak als een ‘gevoelig’ topic wordt beschouwd door patiënten en zorgverleners en adequate communicatie met de patiënt essentieel is, maakt dat het aanbieden van informatie en tools an sich onvoldoende is om de kwaliteit én uniformiteit van afleveringen van de noodpil te garanderen. Optimale implementatie kan leiden tot een betere begeleiding bij een vraag naar een noodpil, minder onnodig gebruik, minder risico op een ongewenste zwangerschap, betere toeleiding naar anticonceptie, een betere samenwerking tussen artsen en apothekers en het sneller oppikken van crisissituaties.

Datum:1 jul 2021 →  Heden
Trefwoorden:implementatie-onderzoek
Disciplines:Klinische farmacie, Gezondheidscounselling, Kwaliteitsbewaking, Eerstelijnsgezondheidszorg, Farmaceutische zorg, Geboorteplanning