< Terug naar vorige pagina

Project

Het ontwikkelen van de Delta Group Barometer ‘Goed Bestuur in Sport’ bij sportfederaties in België, Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.

De laatste jaren zetten steeds meer organisaties (zoals scholen, ziekenhuizen, bedrijven …) in op goed bestuur. Ook de sportsector laat dit thema niet aan zich voorbijgaan. Het voorliggende onderzoek heeft als doelstelling aspecten van good governance en innovatie bij sportfederaties in België, Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap wetenschappelijk in kaart te brengen. Meer bepaald is het de bedoeling om de Delta Group Barometer ‘Good Governance in Sport’ te ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare meetinstrumenten ontwikkeld aan de KU Leuven en de UCL. Beide universiteiten bundelen hun krachten en expertise. Voor het onderzoek wordt zowel een externe observatie als een zelfevaluerende analyse gehanteerd. Op basis van de resultaten zal het mogelijk zijn voor verantwoordelijken binnen sportfederaties om hun good governance-beleid te optimaliseren. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Baillet Latour en wordt ondersteund door de Delta Group, het BOIC en GUBERNA.

Datum:1 jun 2018  →  31 dec 2020
Trefwoorden:Good governance, sport, barometer, Innovation, sport federations
Disciplines:Onderwijscurriculum