< Terug naar vorige pagina

Project

Het ontrafelen van het in vivo cel tropisme en de manier van verspreiding van het humane norovirus.

Humane norovirussen (HuNoV) zijn de meest voorkomende oorzaak van gastro-enteritis, resulterend in 219 000 doden/jaar en een sociale kost van $60 miljard. Het gebrek aan een robuust klein dierenmodel heeft de kennis rond de biologie van het HuNoV en de ontwikkeling van effectieve therapieën sterk gehinderd. Ons team heeft recent een simpel en robuust HuNoV replicatiemodel ontworpen, gebruik makende van zebravis larfjes. Omdat deze klein en optisch transparant zijn, zullen we kunnen detecteren waar het virus repliceert en de doelwitcellen identificeren met een focus op het gastro-intestinaal stelsel en immuunsysteem. Momenteel missen we belangrijke informatie over hoe het HuNoV repliceert en verspreidt binnen geïnfecteerde cellen, door het kwantificeren en sequencen van virale populaties zullen we deze kennis uitbreiden. Immuungecompromitteerden met een HuNoV infectie ervaren vaak een chronische gastro-enteritis, en hebben vaak een diverse viruspopulatie in hun stoelgang. We zullen bepalen of er een verband is tussen mutaties in het viraal genoom en een verlies aan besmettelijkheid en hoe verlengde replicatie aanleiding geeft tot uiteenlopende viruspopulaties. Momenteel kan er geen gestandaardiseerd onderzoek voor HuNoV gebeuren, aangezien iedere studie moet starten met humane stoelgang van een met HuNoV geïnfecteerde persoon. We streven ernaar om voor de eerste keer ooit een HuNoV stock te produceren, wat enorm zal bijdragen aan de ontwikkeling van een therapie.

Datum:28 sep 2020 →  Heden
Trefwoorden:human norovirus, zebrafish, host-pathogen interactions
Disciplines:Aangeboren immuniteit, Infectieziekten, Virologie
Project type:PhD project