< Terug naar vorige pagina

Project

Het ontrafelen van het verband tussen insulinegevoeligheid en brein metabolieten bij prediabetische individuen, en het onderzoeken van het therapeutisch effect van lichaamsbeweging als vroegtijdige interventieindividuen, en het onderzoeken van het therapeutisch effect van lichaamsbeweging als vroegtijdigeinterventie

Insulineresistentie (IR) is geassocieerd met obesitas, diabetes mellitus type 2 en Alzheimer. IR komt echter opvallend veel voor, zelfs bij jonge en slanke mensen die gewoonlijk niet als risicogroep worden beschouwd, en vormt dus een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Daar de gerelateerde pathologieën verband houden met een veranderd neurometabolisme, kunnen vroege
waarschuwingssignalen reeds in de prediabetische toestand waarneembaar zijn. Omdat onderzoek
naar IR en brein metabolieten beperkt en methodologisch heterogeen is, zal dit project de relatie tussen perifere en centrale metabole profielen bestuderen. Van een steekproef (N=64, 25-65j), gestratificeerd op leeftijd en geslacht, zullen bloedstalen en magnetische resonantie spectroscopie scans afgenomen worden, om respectievelijk IR en neurometaboliet spectra te meten en hun relatie na te gaan. Potentiële moderatoren van deze relatie worden opgenomen in een multivariate regressieanalyse, om te bepalen hoeveel variantie kan worden verklaard door factoren als lichaamssamenstelling en fysieke fitheid. Nadat het fenotype van IR geassocieerd met een ongunstig brein metabool profiel is geïdentificeerd, wordt op basis van deze criteria een steekproef (N=25) gerekruteerd die een 12 weken durende hoge intensiteit intervaltraining zal ondergaan, om te testen of de metabole profielen kunnen worden verbeterd. We hopen dat dit project essentiële inzichten zal opleveren voor de vroege detectie en behandeling van IR

Datum:21 dec 2021 →  Heden
Trefwoorden:age-related alterations in structural and functional brain interactions, interlimb coordination, training-induced neuroplasticity in the aging brain
Disciplines:Revalidatie
Project type:PhD project