https://frisr4.researchportal.be/portal-rest/projectpage/81e15c74-ee00-45d1-9aea-e7f2328a2c0a GuzzleHttp\Client Het ontrafelen van de puzzel van pijn in de rug chroniciteit: Een integratieve perspectief op verstoord sensomotorische controle en maladaptieve cognitieve processen | FRIS onderzoeksportaal
< Terug naar vorige pagina

Project

Het ontrafelen van de puzzel van pijn in de rug chroniciteit: Een integratieve perspectief op verstoord sensomotorische controle en maladaptieve cognitieve processen

  Volgens een groot Europees onderzoek rugklachten zijn de meest voorkomende oorzaak van chronische pijn [1]. Na een acute episode van lage rugpijn (LBP), 60-80% van de patiënten ervaren herhaling of voortduren van deze toestand [2]. Terugkerende en chronische LBP vormen een belangrijk gezondheidsprobleem, sterk interfereren met functionele gedrag (invaliditeit) en levenskwaliteit en waardoor belangrijke sociaal-economische kosten [3]. Het identificeren welke factoren een rol spelen bij LBP chroniciteit te spelen is een grote uitdaging om de nadelige gevolgen te voorkomen en de doeltreffendheid van de behandeling te verbeteren. Mechanismen mogelijk bijdragen aan pijn gerelateerde invaliditeit voorgesteld uit verschillende disciplines. In dit project gaan we specifiek richten op factoren die in beweging wetenschap (dat wil zeggen, verstoorde sensomotorische controle) en psychologische wetenschap (i .e., Onaangepast cognitieve processen), en vooral op hun interactie

Datum:1 okt 2014 →  31 jul 2020
Trefwoorden:rugpijn
Disciplines:Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Verpleegkunde, Andere translationele wetenschappen, Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Andere paramedische wetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Zintuiglijke processen en perceptie, Gezondheidspsychologie, Biologische psychologie, Motorische controle, Motorische processen en actie, Leren en gedrag, Anesthesiologie in algologie, Cognitieve processen, Kinesitherapie